't Godelievestapperke
 

Klik op één van onderstaande links om de editie te openen:
 

 
1ste 't Godelievestapperke
1979

 
 
  Speciale editie
1ste Prov. Wandeldag West-Vlaanderen
1987

 
 
  Speciale editie
15 jaar Godelievestappers
1989

 
 
  Speciale editie
20 jaar Godelievestappers
1994

 
 
  100ste editie
't Godelievestapperke
2004

 
 

Clubleden die het wensen kunnen de ingescande versies van alle Godelievestapperkes verkrijgen.
Bezorg een USB-stick (min. 2GB) of 2 CD-ROMS (750 Mb) aan het bestuur.