Wat doen bij een ongeval?
 

Algemene regel
Bij ongeval tijdens het wandelen: de voorzitter of secretaris van de organiserende club verwittigen.
Alle documenten moeten binnen de 5 dagen naar Wandelsport Vlaanderen opgestuurd worden.

Waarvoor bent u verzekerd?
De wandelaars ingeschreven bij een club zijn verzekerd (voor lichaamsletsels, bril ingeval samen met oogkwetsuur, ...). En dit van bij het vertrek thuis, de tijd van de wandeling Ún de terugweg tot thuis, mits zij de kortste weg nemen.

De ingeschreven wandelaars die niet aangesloten zijn bij een erkende club, zijn alleen verzekerd op het parcours en in de zaal.


Nog enkele tips:
  • Aangeraden en nodig is dat de wandelaar gele mutualiteitsbriefjes bij zich heeft. Er zijn er altijd minstens 2 nodig.
  • Stuur de documenten nooit rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij.
  • Maak van alle documenten een kopie.
Meer informatie kunt u steeds verkrijgen bij het bestuur.