Hoe wandelen ?
 

Wandelen is onze hobby. Hierbij willen we het ook veilig houden en met het steeds drukker wordende verkeer geven we u enkele tips mee.

Waar moet u wandelen ?
  1. Altijd de voetpaden gebruiken.
  2. Bij het ontbreken aan voetpaden, de verhoogde bermen gebruiken
  3. Zijn er geen voetpaden of bermen, dan is het toegestaan om op het fietspad te stappen.
    Let wel: u moet steeds voorrang geven aan de fietsers en bromfietsers.
    Tip: gebruik de vrije parkeerstroken
  4. Zijn er geen voetpaden, bermen of fietspaden, dan moet u op de rijbaan stappen: ALTIJD links op de weg (tegen de rijrichting in).

Zie ook: ik wandel veilig en artikel uit 'Gezond op Stap'
 

Hoe steekt u de weg over ?
  1. Gebruik voor uw eigen veiligheid steeds de oversteekplaatsen zoals zebrapad of (groene !) lichten. U hebt dan immers voorrang op het andere verkeer.
  2. Zijn deze er niet, steek dan altijd loodrecht de baan over. Kijk altijd goed links en rechts want hier hebt u geen voorrang op het andere verkeer.