Godelievestappers door de jaren heen....een verhaal !
 

Er was eens op de Baliebrugge een gezellig fietsclubje dat er ’s zomers zo eens op uit trok. Voor de gezondheid of om het dorstgevoel wat te stimuleren. Hun vaste startplaats was de feestzaal MIA bij Mariëtje en Robert. Daar werd na ieder tochtje de dorst wat gelest, een babbeltje geslagen en wat plannen gemaakt. Wijlen Roger Boysens, Baliebruggenaar, weet daar alles van en doet zijn verhaal.

"Ja alles prima, maar het blijft niet altijd fietsweer. Zo op een zekere dag in 1974 waren we terug op post. Een pintje en gezellig samen, Mariëtje een beetje pestend, gingen we ook eens ernstige gesprekken voeren. Daar besloten wij ook iets te doen bij koudere dagen. En zo zijn we met een groepje op wandel gegaan. Meteen konden onze vrouwen en kinderen ook mee op stap en zijn we nooit meer te laat thuis gekomen. De eerste zondag van oktober trokken we er op uit met een dertigkoppig groepje, een miezerig weertje. En zo trokken we er iedere week op uit.
Op een van de volgende tochtjes in Beernem besloten we een wandelclub te stichten, dat was 1975. De nodige inlichtingen genomen, en zo werden we een echte wandelclub. Toen was het nog de tijd van medailles en brevetten, maar dat was een ander paar mouwen, zonder geld. En toch wilden we een wisselbeker inrichten. We hadden toen al 108 betalende leden maar met het lidgeld van toen was dat wel een probleem. In die jaren waren er nog brevetten nodig en medailles en alles wat er nog kwam bij kijken. Ook aansluitingskosten. We leenden 20.000 fr bij Robert en Mariëtje en we waren gelukkige mensen. De inschrijving was op de Baliebrugge. Bij het Café was een feestzaal “De Mia” en die mochten we voor een keer gratis gebruiken. We konden die bewuste dag 1242 inschrijvingen tellen, zeg en schrijve 1975." Tot daar Roger.

Roger is dus, samen met enkele vrienden, onze stichter . Hij heeft nooit het voorzitterschap geambieerd. Als natuurliefhebber was zijn grote liefhebberij langs velden en wegen stappen en had de voorkeur voor de taak van parcoursmeester. Die taak heeft hij jarenlang en met liefde vervult. Vele Godelievestappers zullen hem nog wel kennen. Voorzitters uit de eerste dagen zijn minder gekend, iedereen deed zijn best en van diegene die toen aan de kar trokken is iedereen verdwenen.
In 1983 was Gerard Van Coillie voorzitter. Door last aan de benen kon hij niet wandelen, maar was altijd aanwezig in de zaal. Ook op verplaatsing, had je iets nodig, hij had het meestal bij. Zijn vrouw was toen penningmeester. Door omstandigheden nam hij dat zelfde jaar ontslag.

Van dan af begon het tijdperk Frans Huys en dat eindigde pas in 2005, na 25 bloeiende jaren met wat ups en downs.
Op 1 juli 2005 kregen de Godelievestappers een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter: Marie-Claude Deilgat.

Uiteraard zijn er nog heel wat bestuursleden en medewerkers die geholpen hebben om van de Godelievestappers te maken wat ze nu zijn.
Het is praktisch onmogelijk om iedereen hier te vernoemen. Onderaan deze pagina vindt u daarom een volledig overzicht van alle bestuursleden.

Volgende gebeurtenissen moeten zeker ook vermeld worden:
Eind 1979 werd de allereerste algemene ledenvergadering georganiseerd waarop oa. beslist werd om een clubblad uit te geven. Zo werd in 1979 het eerste 't Godelievestapperke gedrukt, dat u hier kan inkijken. Dit clubblad wordt nu nog steeds vier maal per jaar uitgegeven.

Ieder jaar vereremerkte de sportraad van Oostkamp, bij stemming, de verdienstelijke club of persoon van het jaar, met de gouden merel.
Door onze goede werking wonnen we de gouden merel 1987.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
- Marie-Claude Deilgat is voorzitter en busverantwoordelijke en neemt ook de PR voor haar rekening
- Martine Deilgat is penningmeester
- Gilbert Meulemeester is parcoursmeester, materiaalbeheerder en verantwoordelijke voor de rustposten
- Pascal Meulemeester is secretaris, websitebeheerder en maakt deel uit van de secretarisploeg
- Johan Vancoillie is hulpsecretaris en maakt deel uit van de secretarisploeg
- Hilde Bruwier is ondervoorzitter en maakt deel uit van de secretarisploeg.


(Bestuur en aanwezige oud-bestuursleden en gemeenteraadsleden Oostkamp
tijdens de viering 35 jaar Godelievestappers)


(Groepsfoto Bestuur en medewerkers tijdens de viering 35 jaar Godelievestappers)

Het bestuur wordt reeds jaren bijgestaan door een vaste groep trouwe medewerkers. Dankzij al deze vrijwilligers kunnen we jaarlijks 6 wandelingen organiseren en tal van andere activiteiten voorzien voor de leden. Alle informatie hierover vindt u op deze website.

't Godelievestapperke is het clubblad van de Godelievestappers en werd voor het eerst uitgegeven in december 1979. 't Godelievestapperke verschijnt nu nog steeds viermaal per jaar. Sinds 2012 ook in elektronische versie.

Om af te sluiten enkele overzichten:
 - overzicht bestuursleden
 - grafiek aantal leden
 - grafiek aantal deelnemers