Jaarlijkse Ledenvergadering

Vrijdag 23 november 2018
Alle clubleden worden uitgenodigd op de jaarlijkse ledenvergadering. Deze gaat door in de Zaal Wara, Beekstraat 3, Waardamme en start stipt om 19u00.

Inhoud:
 • welkomstwoord van de voorzitter
 • overzicht vorig wandeljaar
 • programma 2019
 • hernieuwing lidmaatschap
 • vorig wandeljaar in beeld
 • ...
 • gezellig avondje met een hapje en een drankje
 • tombola

  Inschrijven bij de voorzitter, ten laatste op 11 november (Lakebosschentocht).

  Wie niet op de Jaarlijkse Ledenvergadering aanwezig kan zijn, kan reeds op de Lakebosschentocht zijn/haar lidmaatschap vernieuwen.
  U kan uw lidgeld ook overschrijven op het clubrekeningnummer BE42 7380 2689 1654 (BIC: KREDBEBB). Uw lidkaart kan dan worden afgehaald op de volgende wandeltocht of bij de secretaris.